اخیراً سازمان اتش نشانی اقدام به ارائه پیش نویسی در خصوص تعهد شرکت ها نموده است. لطفا همکاران  نقطه نظرات خود را در گروه تلگرامی اعلام نمایند تا پس از جمع بندی مطالب توسط انجمن هر چه سریعتر نسبت به ارائه به سازمان اتش نشانی اقدام گردد.

لطفا، همکاران مطالب خود را هایلات نمایند و عکس بگیرید تا موضوع سریع تر قابل پیگیری گردد

با تشکر

اعضا هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ایمنی و مهندسی حریق