گزارش مربوط به تصمیمات مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی کارفرمائی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران

 • زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی و کارفرمائی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران بر اساس آگهی منتشره در تاریخ 1399/08/03خصوص دعوت به مجمع عمومی سالیانه رأس ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه مورخ 1399/08/29در محل سالن فرهنگ واقع در : بزرگراه صدر بلوار قیطریه پارک قیطریه فرهنگسرای ملل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسه ذیل تصمیم گیری نمود:

 • دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه:
 1. ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره
 2.  ارائه گزارش مالی توسط خزانه دار
 3.  ارائه گزارش بازرس
 4.  اخذ نظر مجمع اعضای انجمن در خصوص ابقا یا عزل یکی از اعضا هیأت مدیره
 5.  انتخاب بازرس

 

 • حاضرین در جلسه:

جلسه با حضور ۳۵ عضو از ۶۱ عضو انجمن و با حضور نماینده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای صارمی تشکیل و پس از اعلام رسمیت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اقدام گردید.

.

 • اعضا هیئت رئیسه :

براساس رأی گیری به عمل آمده در مجمع عمومی ، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 1. آقای مهندس محمد شکوری به عنوان رییس مجمع
 2. آقای مهندس عبدالرضا چگینی به عنوان نائب رییس مجمع
 3. آقای مهندس محمد مهدی هجری زاده  به عنوان منشی
 4. آقای مهندس علیرضا خلیل آذر به عنوان ناظر اول
 5. آقای مهندس حسام الدین گلاب به عنوان ناظر دوم

 

 • گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط رییس هئیت مدیره انجمن آقای مهندس حاجتی ارائه گردید.
 • گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار انجمن آقای مهندس فرزام ارائه و با رأی اکثزیت اعضا مورد تایید واقع شد.
 • گزارش بازرس انجمن ( آقای مهندس علیزاده) توسط ایشان ارائه گردید.
 • موضوع ابقا یا عزل آقای مهندس پورصادقی (عضو هیئت مدیره ) مورد رأی گیری قرار گرفته و با رأی اکثریت اعضا ، ایشان از عضویت درهیئت مدیره انجمن برکنار و آقای مهندس حاجی زاده (عضو علی البدل )جایگزین ایشان گردید.
 • آقای مهندس علیزاده با رأی اکثریت، مجدداً به عنوان بازرس اصلی انجمن و آقای مهندس تقوی راد به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

 

 • سایر موارد:

درانتهای جلسه اعضا به بحث ، تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و انتقادات خود  پرداختند. با توجه به عدم حضور برخی از اعضا در جلسه مجمع عمومی سالیانه، هیئت مدیره پذیرای طرح هرگونه پیشنهاد ، راهکار و انتقاد سازنده از سوی اعضا (از طریق ارتباط با دبیرخانه انجمن) می باشد.