ساختمان پلاسکو یکی از نمادهای شهر تهران فرو ریخت .

تنی چند از جان برکفان آتش نشان و شهروندان را به کام خود کشید .

امروز فقط شاهد فروریزی ساختمان پلاسکو نبودیم ، دیوار بلند اعتماد یکایک شهروندان به ایمنی اماکن شهری فرو ریخت .

باشد داغ این مصیبت جانکاه چراغ راهی باشد برای بیداری و بهتر اندیشیدن و ایمن زندگی کردن . یاد جان باختگان این حادثه گرامی و ابراز همدردی با خانواده های شهداء .

انجمن صنفی ایمنی و مهندسی حریق