توضیحات وبینار

مدیریت دود

دود مهمترین عامل خطر آفرین در حریق ها به حساب می آید.

در صورت عدم  مدیریت و کنترل دود ، دودها و گازهای سمی بعد از حریق از  طریق پلکان ها - نورگیرها - چاههای آسانسور و کانالهای تاسیساتی به سرعت در کل بدنه ساختمان منتشر می شوند .

سیستم های مدیریت دود در ساختمان ها بصورت کلی کنترل و تخلیه دود ناشی از حریق در فضاهای مختلف یک پروژه به منظور جلوگیری و کاهش تلفات انسانی و ایجاد مسیری ایمن و عاری از دود جهت مسیرهای فرار افراد و کمک به آتش نشانان جهت دسترسی به نقاط حریق می باشد.

سرفصل‌های وبینار

 • عناوین موضوع
 • مقدمه‌ای بر مخاطرات دود
 • مقدمه ای بر مبحث سوم و مدیریت دود در ساختمان
 • بررسی استانداردهای کنترل دود اروپایی و آمریکایی و بررسی دیدگاه­های کنترل دود (اهداف، معیارها و رویکردها)
 • مقدمه‌ای بر تحلیل تخلیه نفرات
 • مقدمه‌ای بر تحلیل آتش طرح
 • سامانه‌های کنترل دود غیر عامل
 • سامانه­های فشار مثبت راه­پله
 • سامانه­های فشار مثبت آسانسور
 • سامانه‌های کنترل دود ناحیه‌ای
 • سامانه­های تهویه و تخلیه دود پارکینگ­ها
 • سامانه­های کنترل دود آتریوم
 • مدلسازی شبکه­ای و نرم‌افزار کانتم
 • مدلسازی حریق ناحیه‌ای (مدل سی‌فست)
 • مقدمه ای بر مدلسازی حریق میدانی (شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD))