انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران حامی نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری Iran Urban Expo 2020 شد.

 
 

دومین نمایشگاه بین المللی مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شهری Iran Urban Expo 2020   از تاریخ ۲۵ الی ۲۷آبان ماه  سال ۱۳۹۹ با حمایت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها، نهاد ها، انجمن ها و اتحادیه های داخلی و بین المللی با هدف ارتقا کیفیت شهرنشینی، تحقق برنامه های توسعه ای مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری، بستر سازی بمنظور ایجاد محرک اقتصاد مسکن، کار، اشتغال و کارآفرینی، آشنایی با جدیدترین فناوری ها و نوآوری های نوین صنایع و تجهیزات مسکن و شهرسازی، ارائه آخرین دستاوردهای فن آوری روز در حوزه باز آفرینی شهری، استفاده از ظرفیت ها و دستاوردهای شهر های خواهر خوانده ، کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در محل نمایشگاه های مصلای امام  خمینی (ره) با رویکردی نوین در ایجاد تعاملی سازنده و ایجاد همبستگی و هم افزایی ملی و بین المللی برگزار می گردد.

این نمایشگاه جامع ترین نمایشگاه مدرن و متناسب با شرایط روز ایران و جهان در بخش مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری در ایران می باشد که طی سه روز به منظور تحول در آینده مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری به شما اجازه مشارکت و دسترسی به پروژه های عظیم و کلان ساختمانی و انبوه سازی مسکن کشور و نفوذ به جمع حرفه ای ها را می دهد. آشنایی با آخرین تکنولوژی های جدید و نوآوری های نوین در بخش های مختلف و متنوع صنعت مسکن،  شهر سازی و باز آفرینی شهری همگی در زیر یک سقف مهیا گردیده است.
این رویداد با توجه به حمایت های بعمل آمده توسط وزارت راه و شهرسازی بازار ایده آلی جهت دیدار مدیران و متخصصان ارشد دولتی با بخش خصوصی با ارائه تولیدات و دستاوردهای شرکت های مرتبط این صنعت به شمار می آید.