با توجه به اتمام دوره اولین فعالیت هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق، مجمع عمومی سالانه با دستور کار استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره، خزانه دار و بازرس دوره قبل و انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرسان، امروز مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ در محل هتل شیان برگزار گردید.
مجمع با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و با ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره توسط جناب آقای مهندس حاجتی ریاست انجمن صنفی ایمنی و مهندسی حریق استان تهران ادامه یافت.
در ادامه، گزارش خزانه دار انجمن قرائت و توسط بازرس انجمن تأیید گردید. 
همچنین، با توجه به عدم پرداخت حق عضویت توسط برخی از اعضا، مراتب در مجمع عمومی طرح گردید که مطابق مصوبه مجمع عمومی مقرر گردید به اعضای مذکور یک ماه فرصت جهت پرداخت معوقات داده شود و در صورت عدم پرداخت، عضویت اعضای مذکور لغو گردیده و از گروه تلگرامی انجمن حذف گردند. بدیهی است عضویت مجدد اعضای مذکور، منوط به پرداخت مجدد ورودیه و حق عضویت سالانه می باشد.
در مرحله بعد، با انتخاب هیئت رئیسه مجمع و ناظرین و اعلام آمادگی تعدادی از اعضا جهت عضویت در هیئت مدیره و انتخاب به عنوان بازرس، مجمع وارد فضای انتخابات گردید.
کاندیداهای هیئت مدیره به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
۱. رضا اشرفی (شرکت آدرا)
۲. بهداد آهنگری (آباد گستر تأسیسات ایرانیان)
۳. مهدی بستانچی (شرکت دمنده)
۴. رضا پورصادقی (شرکت آشکار کننده آتش)
۵. مجتبی حاجتی (شرکت آشکار ساز)
۶. مصطفی حاجی زاده (شرکت صبا تام صنعت)
۷. محمد رضا رضویان (شرکت آگراپاد)
۸. آرمین شکوهی (شرکت بهسا)
۹. مجید مظفری (شرکت مظفر صنعت)
۱۰. سعید فرزام پناه (شرکت سگال کنترل)

همچنین، کاندیداهای زیر برای پست بازرس اعلام آمادگی نموده بودند:
۱. سمیه پیر خدری (شرکت ایمن ایده سناپاد)
۲. حسین علیزاده (شرکت آب آتش ایرانیان آتیه)

پس از معرفی کاندیداها و ارائه نقطه نظرات آنها، رأی گیری برگزار گردید که در بخش هیئت مدیره به ترتیب تعداد آرا آقایان مجتبی حاجتی، محمد رضا رضویان، بهداد آهنگری، رضا پورصادقی، مجید کولیوند، مهدی بستانچی و سعید فرزام پناه به عنوان اعضای اصلی و آقای مصطفی حاجی زاده به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
همچنین، حسین علیزاده به عنوان بازرس اصلی و خانم پیر خدری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
در پایان، از زحمات بی دریغ آقایان خلیل آذر، خلیل پیما، مصلحی و حیدری اعضای هیئت مدیره و آقایان شکوری و سلطانپور بازرسین دوره های قبل کمال تشکر را به عمل می آورد.