اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق در تاریخ 95/07/25 با حضور شرکت های مشاور فعال در این زمینه، نماینده وزارت کار، اصحاب رسانه و معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران برگزارگردید.

 

      

در این جلسه گزارشی از روند شکل‌گیری انجمن توسط اعضاء داده شد و بندهای مختلف اساسنامه مورد نقد و بررسی و رای گیری قرارگرفت و نهایتا اسانامه انجمن به تصویب اکثر اعضاء رسید . پس از مراسم پذیرایی و استراحت . رای گیری اعضاء هیئت مدیره با معرفی خلاصه رزومه داوطلبین برگزار گردید . میهمان ویژه مجمع مهندس قدیری، معاون پیشگیری و ایمنی آتش‌نشانی تهران بود. تقریبا یکصد نفر از مدیران ارشد شرکت‌های معتبر و فعال صنعت ایمنی و آتش‌نشانی تهران در این نشست تخصصی حضور داشتند که نتایج مطلوبی از تعاملات و اظهارنظرات بدست آمد.
جناب آقای مهندس قدیری تشکیل این مجمع را یکی از اقدامات مهم و ارزشمند در افزایش ضریب ایمنی پایتخت دانست و بر ضرورت پیگیری مجدانه روند اجرایی و ثبات آن توسط فعالان صنعت تأکید کرد.

نتایج نهایی رای گیری به شرح زیر می باشد:

مهندس حاجتی  :  50 رای
مهندس حاجی زاده : 46 رای
مهندس حیدری : 23 رای
مهندس خلیل آذر : 46 رای
مهندس خلیل پیما : 42 رای
مهندس فرزام : 38 رای
مهندس رضویان : 26 رای
مهندس زارعان : 6 رای
مهندس مصلحی : 43 رای
بازرسان :
مهندس شکوری : 42 رای
مهندس میرزایی : 7 رای

بنابراین اعضای هیأت مدیره انجمن به شرح زیر تعیین گردیدند :

آقایان حاجتی، خلیل‌پیما، حاجی‌زاده، رضویان، فرزام‌پناه، خلیل‌آذر و مصلحی و بازرس آقای شکوری انتخاب گردیدند.