در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1401، از مهندس مجتبی حاجتی رئیس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران صنعت ایمنی به دلیل حضور موثر در این رویداد با تقدیم لوح سپاس به امضاء دکتر زرگر عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است ؛انجمن صنفی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران با دارا بودن بیش از نود عضو فعال در زمینه ارائه خدمات ایمنی و مهندسی حریق، یکی از شناخته شده‌ترین سازمان‌های مردم نهاد در حوزه ایمنی می‌باشد.

اعضای این انجمن، ارائه دهنده خدمات زیر در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و ... در سطح کشور می‌باشند:

  1. طراحی، مشاوره، اجرا، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های ایمنی
  2. سرویس و راهبری سامانه‌های مذکور
  3. ارائه دهنده خدمات بازرگانی (تأمین تجهیزات) در حوزه ایمنی
  4. تولید‌کننده تجهیزات سیستم‌های عامل و غیر عامل در حوزه ایمنی

انجمن صنفی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به عنوان نماینده جامعه متخصصین حوزه ایمنی، در تعامل با نهادهای و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های آتش نشانی، کمیته‌های مختلف شورای اسلامی شهر تهران، سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای مؤثر و تصمیم ساز در حوزه مباحث مهندسی و ایمنی بوده و منشأ بسیاری از تحولات مثبت در تعامل بخش خصوصی با ارکان حاکمیتی کشور بوده است.