#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره یک مورخ 14010122

حاضرین: جناب آقایان مهندسین حاجتی - کولیوند - آهنگری - رضویان - حاجی زاده - فرزام

غایبین: جناب آقای دکتر بستانچی

مدعوین: اعضاء علی البدل هیئت مدیره جناب آقایان مهندسین خلیل پیما و ریاحی و ربیعی

از ساعت 18:00 الی 20:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند اولین جلسه هیئت مدیره
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در سال 1401 در مورخ بیست و دوم فروردین ماه سال 1401 در دفتر انجمن برگزار گردید.

اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- در رابطه با مسائل مدنظر جهت پیگیری در سال 1401 هم اندیشی گردید.

2- مکاتبه به کلیه اعضاء محترم جهت ارائه پیشنهادات و نظرات جهت پیگیری در سال 1401 ارسال گردد.

3- نرخ خدمات مشاوره، طراحی ، نظارت و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی تهران در سال 1401 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

4- نرخ خدمات تعمیر و نگهداری دو ساله سیستم آتش نشانی در سال 1401 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران