#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره یازده مورخ 990416

حاضرین: جناب آقایان حاجتی - کولیوند - رضویان - فرزام - علیزاده - پور صادقی - آهنگری

غایبین: جناب آقای بستانچی

از ساعت 17:30 الی 21:30

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند یازدهیمن جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ شانزدهم تیر ماه سال 1399 در دفتر انجمن برگزار گردید که اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:


1- وضعیت مالی و اداری کلیه اعضا تا جلسه بعدی هیئت مدیره بروزرسانی گردد.

2- انجمن با انجام مکاتبه رسمی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر تهران ، شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و قوه قضاییه نسبت به بیان نقطه نظرات کارشناسی در خصوص حادثه سینا و حوادث مشابه اقدام نماید.

3- هماهنگی لازم با خبرگزاری ها در خصوص مصاحبه با اعضای هیئت مدیره جهت بیان دیدگاه ها در رابطه با وضعیت ایمنی شهری و نابسامانی حوزه ایمنی صورت پذیرد.

4- نرخ نامه خدمات مشاوره و تعمیرات و نگهداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا جلسه بعدی هیئت مدیره بروزرسانی گردد.

5- رزومه انجمن جهت مکاتبه با آتش نشانی های استان تهران بمنظور جذب اعضای جدید و ارائه توانمندی ها و ظرفیت های انجمن برزورسانی گردد.

6- دوره های آموزشی اعلام و اطفاء حریق، مبحث سوم مقررات ملی با همکاری آقایان علیزاده و آهنگری پیگیری و اجرا گردد.

7- هماهنگی لازم با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص پیشبرد اهداف انجمن و برگزاری دوره های آموزشی جهت آتش نشانی های سطح استان اقدام گردد.

8- رخدادها و اقدامات انجمن در وبسایت انجمن منعکس گردد.


با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران