#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره پنج مورخ 14001012

حاضرین: جناب آقایان مهندسین حاجتی - کولیوند - آهنگری - رضویان - علیزاده - حاجی زاده - فرزام

غایبین: جناب آقای دکتر بستانچی

از ساعت 17:00 الی 19:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند پنجمین جلسه هیئت مدیره
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ دوازدهم دی ماه سال 1400 در دفتر انجمن برگزار گردید.

اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- گزارش مالی تهیه شده جهت بررسی به بازرس انجمن تحویل گردید.

2- گزارش عملکرد سال گذشته هیئت مدیره جهت ارایه در مجمع آتی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برنامه ریزی و برآورد اهداف سال آینده انجمن ، بررسی های  لازم بعمل آمد.

3- در خصوص موارد جاری انجمن و موضوعات شرکت های عضو بررسی صورت گرفت و مقرر گردید مکاتبات و پیگیری های لازم در خصوص رفع موانع موجود در هر بخش صورت پذیرد.

4- در خصوص برگزاری مجمع اقدامات لازم اعم از تعیین محل ، درج آگهی و ارسال دعوتنامه به اعضاء اقدام گردید و در خصوص موارد جاری موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که مکاتبات لازمه با سازمان های متولی در هر بخش صورت پذیرد.     

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران