#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره پانزدهم مورخ 990527

حاضرین: جناب آقایان حاجتی - بستانچی - کولیوند - رضویان - فرزام - پور صادقی - آهنگری

غایبین: -

از ساعت 17:30 الی 21:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند پانزدهمین جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه سال 1399 در دفتر انجمن برگزار گردید که اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:


1- مقرر گردید نرخ ارائه خدمات مصوب هیئت مدیره، بصورت فایل PDF نیز در شبکه‌های ارتباطی بارگذاری و اطلاع رسانی گردد.

2- با توجه به اعتراض تعدادی از اعضاء محترم در خصوص هزینه اعلامی سازمان آتش نشانی تهران جهت کارتابل الکترونیکی، مقرر گردید موضوع بطور رسمی از سازمان آتش‌نشانی پیگیری گردد.

3- مقرر گردید نظرسنجی از اعضای انجمن جهت برگزاری روز مجمع در هفته آخر مهرماه صورت پذیرد.

4- مقرر گردید در خصوص پیاده سازی طرح بازاریابی و ایجاد بازارهای هدف جهت اعضا و سیستم توزیع کار برای اعضا در صنعت و نظام اجرایی اقدام گردد و اعضاء پیشنهادات خود را جهت بررسی ارائه نمایند.

5- مقرر گردید جلسه بعدی انجمن در تاریخ 990610 برگزار گردد.

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران