#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره هفدهم مورخ 990707

حاضرین: جناب آقایان بستانچی - کولیوند - رضویان - فرزام - پور صادقی - آهنگری

غایبین: جناب آقای حاجتی

از ساعت 17:30 الی 21:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند هفدهمین جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ هفتم مهرماه سال 1399 در دفتر انجمن برگزار گردید که اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:


1- بررسی و پیگیری مجدد مشکلات سه شرکت از اعضاء محترم انجمن

2- مقرر گردید جلسه مشترک با جناب آقای نیسان و هیئت مدیره برگزار و نسبت به موارد پیشنهادی ایشان تصمیم گیری شود.

3- پیگیری امور اداری برگزاری مجمع عمومی و مسائل مرتبط

4- استعفاء جناب آقای حاجتی مورد بررسی قرار گرفت که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار نگرفت.

5- مقرر گردید طرح پیشنهادی انجمن جهت ارائه به شهرک های صنعتی جهت تنظیم تفاهم نامه مشترک و ایجاد فضای جذاب برای مشارکت اعضاء محترم انجمن تهیه و تنظیم گردد.

6- مقرر گردید نمونه قراردادهای جدید بیمه مسئولیت و ... از کارگزار بیمه اخذ گردد.

5- مقرر گردید جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن در تاریخ 990721 برگزار گردد.

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران