#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره هفت مورخ 990208

حاضرین: کلیه اعضاء بازرس محترم

از ساعت 17:00 الی 22:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند هفتمین جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 1399 در دفتر جدید انجمن برگزار گردید که اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:


١- با توجه به تقسیم وظایف پیگیری واریزی های حق عضویت ، اعضای هیات مدیره گزارشی از روند پیگیری ها ارایه نمودند.

٢- مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به بررسی مرحله دوم پرونده های اعضاء و بروز رسانی آن اقدام گردد.

٣-در خصوص استخدام نیروی اداری پس از بروز رسانی وضعیت پرونده ها اقدام لازم صورت پذیرد.

٤- با توجه به اعتراض اکثریت اعضاء هیات مدیره به نحوه عملکرد و اقدامات آقای پور صادقی، با رای اکثریت اعضای هیات مدیره مقرر گردید اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده انجام و در خصوص ادامه یا لغو عضویت آقای پور صادقی در هیات مدیره بر اساس نظر مجمع عمومی با توجه به گزارشات ارائه شده در روز مجمع تصمیم گیری بعمل آید و مراتب برگزاری مجمع از طریق اداره کار پیگیری گردد..

از تمامی اعضاء خواهشمند است هرگونه اظهار نظر در این خصوص را منوط به زمان برگزاری مجمع و پس از ارایه گزارش هیات مدیره در این خصوص موکول نمایند.


با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران