#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره هشت مورخ 990222

حاضرین: جناب آقایان حاجتی - پور صادقی - رضویان - آهنگری

غایبین: جناب آقایان فرزام و بستانچی

از ساعت 17:00 الی 20:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند هشتمین جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1399 در دفتر جدید انجمن برگزار گردید که اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:


١- بر اساس بررسی صورت گرفته از پرونده ها مقرر گردید لیست بدهکاران بین اعضای هیئت مدیره تقسیم گردیده و ظرف مدت ۲ هفته نتیجه پیگیری‌ها به هیئت مدیره منعکس گردد.

2- مقرر گردید مکاتبات با سازمان آتش نشانی تهران در اولین فرصت تهیه و ارسال گردد پس از ارسال نامه‌های مذکور پیگیری جهت برگزاری جلسه با معاونت محترم پیشگیری صورت پذیرد.

3- مقرر گردید نامه جهت پیگیری اصلاح آیین نامه تعیین صلاحیت شرکت های مجری آتش نشانی به کمیسیون بهداشت و ایمنی محیط زیست ارسال گردد.

4- لیست اعضا محترم انجمن جهت ورود ۲۰ عضو دارای کارت بازرگانی بررسی گردید و مقرر گردید پس از انجام استعلامات لازم از اتاق بازرگانی ایران بابت عضویت انجمن در اتاق مذکور مکاتبات لازم با اعضای دارای کارت بازرگانی در این خصوص صورت پذیرد.


با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران