#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره جلسه شماره نوزدهم مورخ 990805

حاضرین: جناب آقایان کولیوند - پور صادقی - آهنگری - علیزاده

غایبین: جناب آقایان حاجتی - بستانچی - فرزام - رضویان

از ساعت 17:30 الی 19:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند نوزدهمین جلسه هیئت مدیره #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ پنجم آبان ماه سال 1399 در دفتر انجمن برگزار گردید که با توجه به غیبت تعدادی از اعضاء محترم هیئت مدیره جلسه به حد نصاب لازم نرسید و رسمیت نیافت.

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران