#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره سوم مورخ 14000407

حاضرین: جناب آقایان حاجتی - رضویان - علیزاده   - کولیوند - آهنگری - حاجی زاده - بستانچی

غایبین: آقای فرزام

از ساعت 17:30 الی 21:00

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند سومین جلسه هیئت مدیره 
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در سال 1400در تاریخ هفتم تیر ماه در دفتر انجمن برگزار گردید.

  اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:

۱- مقرر گردید با توجه به نیاز به پیگیری امور به منظور ایجاد ارتباطات موثر در شورای آینده،وزارت مسکن و ... همکاری بیشتری از سوی اعضا هیئت مدیره صورت پذیرد.
۲- مقرر گردید هماهنگی امور مربوط به دبیرخانه توسط دبیر انجمن با خانم ابراهیمی صورت پذیرد
۳-  موضوع اضافه شدن بندی با عنوان هزینه تمدید تأییدیه به مبلغ 50درصد هزینه مشاوره به نرخ نامه خدمات مشاوره 1400 مطرح و مورد تایید قرار گرفته شد.
۴-مقرر گردید گزارش سه ماهه عملکرد انجمن تهیه و در شبکه های اجتماعی ارائه گردد.
۵- پیرو پیشنهاد برخی اعضا هیئت مدیره مبنی بر استفاده از ظرفیت اعضای با تجربه و دارای توان عملیاتی ، در صورت لزوم احکام لازم به عنوان مشاور هیئت مدیره برای افراد مذکور صادر گردد.


با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران