#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره سه مورخ 14010507

حاضرین: جناب آقایان مهندسین خلیل پیما - رضویان - فرزام - علیزاده - آهنگری و دکتر ریاحی

غایبین: جناب آقایان مهندسین حاجتی و حاجی زاده و دکتر بستانچی


از ساعت 8:00 الی 11:00 روز جمعه

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند جلسه حضوری هیئت مدیره
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در سال 1401 در روز جمعه مورخ هفتم مرداد ماه سال 1401 در دفتر انجمن برگزار گردید.

اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- جناب آقای مهندس خلیل پیما به عنوان نماینده انجمن و مسئول ارتباط انجمن و سازمان آتش نشانی در خصوص طرح رتبه بندی انتخاب گردیدند.

2- مقرر گردید به سازمان آتش نشانی تهران پیشنهاد گردد، همانند فرآیند تعیین صلاحیت شرکت های پیمانکاری در سازمان برنامه و بودجه کشور ، انجمن متولی خدمات رتبه بندی و پایش شرکت های مهندسی حریق و عضو وندورلیست سازمان آتش نشانی تهران در نظر گرفته شود.

3- در رابطه با نحوه رتبه بندی شرکت ها، نظرات حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد جهت ارسال به سازمان آتش نشانی جمع‌بندی گردید.

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران