#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره دوم مورخ ۱۴۰۰۰۲۲۸

حاضرین: جناب آقایان حاجتی - رضویان - علیزاده   - کولیوند - آهنگری

غایبین: آقایان بستانچی -حاجی زاده - فرزام

از ساعت 17:30 الی 20:30

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند دومین جلسه هیئت مدیره 
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در سال 1400در تاریخ بیست هشتم اردیبهشت ماه در دفتر انجمن برگزار گردید.

  اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:

۱- با توجه به تغییر حساب اینستاگرام انجمن و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تبعات حقوقی احتمالی ناشی از مطالب منتشره در حساب قبلی که در اختیار انجمن نمی باشد مقرر گردید اطلاع رسانی لازم در شبکه های اجتماعی انجمن صورت پذیرد. 
۲- با توجه به تغییر محل دفتر انجمن، صورتجلسه تغییر آدرس جهت ارائه به اداره کار تهیه و به امضای حاضرین رسید. 
۳-  با توجه به اهمیت برگزاری رویدادها از جمله همایش ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها در گسترش ارتباطات، تثبیت جایگاه انجمن، معرفی توانمندی اعضا و درآمدسازی برای انجمن، مقرر گردید هماهنگی لازم به منظور دعوت از جناب آقای مهندس رضائیان از شرکتهای توانمند و دارای مجوزهای لازم در خصوص برگزاری رویدادهای مذکور در جلسه آتی هیئت مدیره به منظور بحث و تبادل نظر در این خصوص صورت پذیرد.
۴- با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و با توجه به لزوم جلب نظر کاندیداهای محترم به بحث ایمنی شهری، مقرر گردید پیگیری لازم جهت امکان برگزاری همایشی در این خصوص قبل از برگزاری انتخابات صورت پذیرد.
۵- نظر به افزایش هزینه های اعضا، نرخ نامه ارائه خدمات مشاوره و طراحی و نرخ نامه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته شد و قیمتهای جدید در سال ۱۴۰۰ به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. بدیهی است نرخنامه جدید متعاقبا در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. 

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران