#گزارش_جلسه_هیئت_مدیره شماره بیست و هفتم مورخ 991212

حاضرین: جناب آقایان حاجتی  - آهنگری - رضویان - علیزاده  - فرزام

غایبین: آقایان کولیوند-بستانچی - حاجی زاده

از ساعت 17:30 الی 20:30

با سلام خدمت همکاران گرامی

به استحضار می رساند بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره
#انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران در تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال 1399 در دفتر انجمن برگزار گردید.

  اهم تصمیمات ماخوذه به شرح ذیل جهت اطلاع اعضاء اعلام می گردد:

1- مقرر گردید هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش در خرداد و مهر 1400 همزمان با انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صورت پذیرد.
2-  مقرر گردید مکاتبات لازم با شورای اسلامی شهر تهران،سازمان نظام مهندس ساختمان استان تهران،بیمه مرکزی ،استاندارد،کمیسیون عمران و صنایع مجلس شورای اسلامی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع رسانی و اعلام آمادگی جهت همکاری در خصوص و موضوعات مطرح شده در همایش زیست پذیری و آینده پژوهی شهر تهران صورت پذیرد.
3- متن تقدیرنامه حامیان مالی همایش بررسی و نهایی گردید.
4- در خصوص جزییات تعداد و نحوه توزیع سررسید 1400انجمن به شرکتهای متقاضی تصمیم گیری گردید.

با تقدیم احترام
بهداد آهنگری
دبیر و سخنگوی #انجمن_صنفی_کارفرمایی_شرکت_های_ایمنی_و_مهندسی_حریق_استان_تهران