عکس دیدار با رئیس محترم شورای شهر [۱۳۹۶-۱۰-۱۹] [مطالب]