اخبار و اطلاعیه ها

گزارش مجمع عمومی سالیانه مورخ 29_08_1399

گزارش مجمع عمومی سالیانه مورخ 29_08_1399

  •   سه شنبه ۰۲ دي ۱۳۹۹

مجمع عمومی سالیانه


اسامی شرکت های عضو انجمن

اسامی شرکت های عضو انجمن

  •   دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹


تمدید نوبت اول گواهی نامه ثبت انجمن

تمدید نوبت اول گواهی نامه ثبت انجمن

  •   چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۹

تمدید نوبت اول گواهی نامه ثبت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها